Newtonweg 9-11, 6662 PV Elst info@welzien.nl kinderen onder 10 jaar: 06-53 60 80 27 / kinderen boven 10 jaar: 06-49 29 00 17

meer over ..

Kwaliteitsbewaking:

Binnen Welzien werken we met een kwaliteitshandboek om de kwaliteit van zorg continu te bewaken en daar waar nodig bij te sturen.

Gedragscode Welzien

Klachtenprocedure Welzien


U kunt uw mail/klacht sturen naar Sandra.veldhuis71@gmail.com
Deze klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen door onze vertrouwenspersoon.

Welzien
KVK 67779832
Vestigingsnr. 000032746962
Newtonweg 9
6662PV
Elst