Newtonweg 9-11, 6662 PV Elst info@welzien.nl Ward +31 6 29538850, Annette +31 6 19502772

meer over ..

Kwaliteitsbewaking:

Binnen Welzien werken we met een kwaliteitshandboek om de kwaliteit van zorg continu te bewaken en daar waar nodig bij te sturen.

Gedragscode Welzien

Klachtenprocedure Welzien


U kunt uw mail/klacht sturen naar Sandra.veldhuis71@gmail.com
Deze klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen door onze vertrouwenspersoon.

Welzien
KVK 67779832
Vestigingsnr. 000032746962
Newtonweg 9
6662PV
Elst