Newtonweg 9-11, 6662 PV Elst info@welzien.nl kinderen onder 10 jaar: 06-53 60 80 27 / kinderen boven 10 jaar: 06-49 29 00 17

Creatief denken

Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.

In het onderwijs blijkt er weinig ruimte voor het leerproces/behoeften van de creatieve denker, voor zowel leerling als docent. Deze mismatch maakt het risico op vastlopen binnen het onderwijs groot.
Een beschrijving van het proces van vastlopen door Desirée Houkema
Houkema, D (2020) – Wat kunnen we leren van mensen_220609_095734

Matrix ‘Mate van ervaren mismatch’

Het verschil tussen hoogpresterend, hoogbegaafd en creatief begaafd

creatief denken/creatief handelen
Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Hierbij horen:
-het kennen en hanteren van creatieve technieken;
-het denken buiten gebaande paden;
-nieuwe samenhangen kunnen zien;
-het durven nemen van (verantwoorde) risico’s;
-fouten kunnen zien als leermogelijkheden;
-en een ondernemende en onderzoekende houding.

Naast het vernieuwende aspect moet ook aandacht zijn voor toepasbaarheid en bruikbaarheid in een specifieke context. Creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.
Complexe maatschappelijke kwesties vragen op mondiale schaal om creatieve oplossingen omdat standaardoplossingen niet meer voldoen en er behoefte is aan meer innovatieve oplossingen. Creatief denken is niet iets wat slechts enkelen zich eigen kunnen maken, iedereen is in staat om op een creatieve manier met vraagstukken bezig te gaan.
Het onderwijs kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van creatief denken door het bewustzijn dat creativiteit in elke leerling zit en in alle vakinhoudelijke domeinen aan bod kan komen. Door passende leerervaringen aan te bieden die het creatief vermogen ontwikkelen. Willen we meer aandacht voor creatief denken in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden, dan zal er expliciet aandacht aan besteed moeten worden in het onderwijs. Zowel aan creatief denken en handelen op zich als aan de manier waarop dat aan bod kan komen.

Overzicht geraadpleegde bronnen.

In onderstaand figuur worden de 21e-eeuwse vaardigheden gepresenteerd. Ze kunnen zowel los als in samenhang gezien worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis en vaardigheden. Klik in het linkermenu op de verschillende vaardigheden voor een beschrijving, voorbeeldmaterialen, voorbeeldmatig leerplankader of ga naar achtergrondinformatie.

Figuur 21e eeuwse vaardigheden

Documenten:
slo-2018-21e-eeuwse-vaardigheden-kijkwijzers-en-leerlijnen-concept
leerlijn_creatief_denken_handelen_maart_2020

Meer filmpjes en info:

Sir Ken Robinson https://youtu.be/iG9CE55wbtY
This Is What Happens When A Kid Leaves Traditional Education https://youtu.be/46La-hV_PLs
RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms https://youtu.be/zDZFcDGpL4U