Newtonweg 9-11, 6662 PV Elst info@welzien.nl kinderen onder 10 jaar: 06-53 60 80 27 / kinderen boven 10 jaar: 06-49 29 00 17

Creatief denken én anders lerend resulteert soms tot een mismatch in het onderwijs
Welzien biedt uitkomst!
Specialistische zorg, dagopvang en anders leren in het onderwijs.
Welzien ont-zorgt jou, je ouders en de school.

Welzien is een dagopvang voor kinderen/jongeren tussen 6 en 23 jaar die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen binnen het onderwijs. Hierbij richten wij ons op de specifieke doelgroep creatief denkers met een hoog-ontwikkeling-potentieel.
Welzien werkt samen met scholen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders en eigentijdse, betrokken en gelijkgestemde initiatieven,


Welzien biedt
deze kinderen/jongeren een rustige, welkome plek en vooral een veilige omgeving. Wij geven ze een ‘time-out’, waardoor zij weer tot zichzelf kunnen komen en in hun eigen kracht kunnen gaan staan.
Ons doel is om de kinderen/jongeren weer zelfredzaam te laten zijn in onderwijs/maatschappij.
Op het juiste moment, in het juiste tempo, op de juiste plek en het juiste niveau.
Welzien laat het kind haar/zijn eigen leermethode ontdekken en uitvoeren via het eigen creatief denken.

Wat doet Welzien?
Welzien stimuleert je om weer moedig te durven zijn!
Welzien levert creatieve dagbesteding en specialistische zorg aan vastgelopen jongeren.
We werken met 3 fases
1. Wenfase: -wennen en herstellen.
2. Activeringsfase: – activeren, motiveren en inspireren.
3. Richtingsfase: -Werken aan terugkeer naar onderwijs/maatschappij:
– weer verbinden met de (nieuwe) plek buiten Welzien.
Doel: zelfredzaam weer terug in onderwijs op de juiste plek en op het juiste niveau.
Welzien heeft de intentie en helpt mee scholen hun zorgplicht zo goed mogelijk uit te kunnen laten voeren.

Een vader vertelt
Een vader vertelt:
‘Samen met het Samenwerkingsverband zijn we in januari helaas tot de conclusie moeten komen dat terugkeer naar school onze zoon verder zou afbreken.
En dan…
Een kind thuis die wij als ouders steeds verder zien weg zakken. Wij kregen te horen dat wij als ouders de regie in het traject hadden en verantwoordelijk waren. Samen met vooral een extern traject en Samenwerkingsverband zijn we gaan zoeken naar een oplossing. Op aangeven van het samenwerkingsverband kwam Welzien in beeld bij ons. Er kwam een gesprek met Welzien. Hier was er meteen een klik tussen de begeleiders daar en en onze zoon. Voor het eerst hebben wij en onze zoon de ervaring om op de juiste plek terecht te zijn gekomen, hadden we maar eerder wetenschap gehad van deze plek. Het begrip voor onze zoon, voor ons gezin. De herkenning en het geloof in het kind. De gelijkgestemden die onze zoon daar ontmoette. Voor het eerst in jaren is er een plek waar hij zich begrepen voelt. In de minimale tijd dat hij daar is, laat hij een enorme groei zien. Onder andere de dingen die hij bij een extern traject heeft geleerd, kan hij hier in een omgeving toepassen waar hij zich (voor het eerst sinds heel lang) veilig voelt. Deze kwaliteit van ECHTE ZORG voor en om het kind hebben wij nog niet eerder mogen ervaren. Vanuit diverse betrokken partijen (waaronder Samenwerkingsverband, Leerplicht en de schoolarts) is ook aangegeven dat de inzet van Welzien effectief is voor onze zoon om de stap naar onderwijs weer te kunnen maken.’Herken jij jezelf?

Wij en onze Welzien kinderen herkennen zich enorm in dit filmpje:

Welzien
KVK 67779832
Vestigingsnr. 000032746962
Newtonweg 9
6662PV
Elst