Newtonweg 9-11, 6662 PV Elst info@welzien.nl kinderen onder 10 jaar: 06-53 60 80 27 / kinderen boven 10 jaar: 06-49 29 00 17

Welzien

Site:

http://www.welzien.nl

Profiel:

Creatief denken mag weer! Wanneer je eigen creativiteit is gestagneerd in ons huidig schoolsysteem? laat je weer zien! Mijn interesses gaan vooral uit naar kinderen, jongeren en volwassenen begeleiden naar zelfredzaamheid. Diegene die zich bevinden aan de rand van de samenleving of zijn vastgelopen in hun eigen ontwikkeling voortkomend uit de huidige samenstelling van de maatschappij en/of onderwijssysteem waar ze zich niet meer mee kunnen vereenzelvigen.

Berichten van Welzien: