Info

Kwaliteitsbewaking:
Binnen Welzien werken we met een kwaliteitshandboek om de kwaliteit van zorg continu te bewaken en daar waar nodig bij te sturen.

Gedragscode Welzien

Klachtenprocedure Welzien


U kunt uw mail/klacht sturen naar Sandra.veldhuis71@gmail.com
Deze klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen door onze vertrouwenspersoon.