WELZIEN

Specialistische zorg, dagbesteding en anders leren in het onderwijs.
Welzien ont-zorgt jou, je ouders en de school.

Welzien is een dagbesteding voor kinderen/jongeren tussen 6 en 23 jaar die zijn vastgelopen binnen het onderwijs. We bieden een rustige, welkome plek voor kinderen in een veilige omgeving aan. 
Kinderen/Jongeren die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs wil Welzien een eigen leermethode laten ontdekken en uitvoeren via creatief denken en uitvoeren. Welzien geeft deze kinderen/jongeren een ‘time-out’, waardoor zij weer tot zichzelf kunnen komen en in hun eigen kracht kunnen gaan staan. Wanneer zij daar weer toe in staat zijn, begeleidt Welzien hen in de weg terug binnen het onderwijs.

Actueel:
07-02-21
Op 1 maart starten we op de nieuwe locatie!

Het moment waarop we onze huidige locatie gaan verlaten, komt steeds dichterbij. Van opstarten in één ruimte met een paar kinderen, naar vier verschillende ruimtes vol met gezellige activiteit verdeeld over het hele gebouw. Voor ons liggen hier veel herinneringen. Deze plek achterlaten is lastig, maar hoort ook bij de groei en ontwikkeling die we door hebben gemaakt de afgelopen jaren. Daar zijn we blij mee en trots op.
Sinds gisteren hebben we zekerheid over de mooie plek waar we terecht gaan komen. Na een tijd op zoek te zijn geweest, meerdere mooie panden bezichtigd te hebben, kwam de makelaar deze week met een pand dat hij er voor de verhuur bij kreeg. Na de beschrijving van de makelaar en het zoeken op Googlemaps en streetview waren we gelijk verliefd op het pand aan de Newtonweg 9-11 in Elst. We hebben direct bezichtigd donderdag, en gisteren hebben we besloten dit pand te huren.

Op 1 maart starten we op de nieuwe locatie. De laatste week van februari zullen we grotendeels bezig zijn met verhuizen en opruimen. Het ziet ernaar uit dat we zo nodig die week ook een of twee dagen dicht zullen gaan om de grote spullen en meubels te verhuizen. Op het moment dat we hier meer over weten, horen jullie het! De komende tijd gaan we met de kinderen samen kijken hoe we het gebouw invulling gaan geven.

01-02-2021
Mededeling i.v.m. het Corona-virus:
Welzien is open tijdens de lockdown voor onze Welzien-kinderen.
Ten alle tijden blijven wij de richtlijnen van het RIVM volgen.
Bij vragen mail naar info@welzien.nl‘Andersdenkend’ en vastgelopen in het onderwijs?

Welzien biedt uitkomst!
Wij zijn een dagbesteding voor kinderen/jongeren tussen 6 en 23 jaar die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs. Hierbij richten wij ons op de specifieke doelgroep ‘anders-denkende’ met hoog-ontwikkelings-potentieel:
De -CREATIEF- begaafden!

We bieden deze kinderen/jongeren een rustige, welkome plek en vooral een veilige omgeving. Wij geven ze een ‘time-out’, waardoor zij weer tot zichzelf kunnen komen en in hun eigen kracht kunnen gaan staan.
Ons doel is altijd om de kinderen/jongeren weer zelfredzaam terug te brengen naar school. Op het juiste moment, in het juiste tempo, op de juiste plek en het juiste niveau. En als dat niet lukt, gaan we op zoek naar een andere passende plek.
Hiervoor werken wij onder andere samen met , eigentijdse betrokken initiatieven, scholen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders.

Wat doet Welzien?
Welzien stimuleert je om weer moedig te durven zijn!
Welzien levert creatieve dagbesteding en specialistische zorg aan vastgelopen jongeren.
Vanuit inspiratie door onder andere de visie die Novilo en Feniks-Talent uitdragen en vanuit mijn eigen-ervaringen is de visie van Welzien ontstaan en opgericht.
We zijn een creatieve en uitdagende dagbesteding voor “andersdenkende” / “hoogbewuste” (hoog-ontwikkelings-potentiele) kinderen/jongeren die zijn vastgelopen binnen het onderwijs in het Rijk van Nijmegen of daarbuiten.
Hoe werkt Welzien?
We werken met 3 fases
1. Wenfase: wennen en herstellen.
2. Activeringsfase: – activeren, motiveren en inspireren.
3. Werken aan terugkeer naar school: – weer verbinden met de (nieuwe) school.
Doel: zelfredzaam weer terug naar school op de juiste plek en op het juiste niveau.
De dagbesteding:
Het doel van de dagbesteding is om de jongeren weer moed te laten vinden om:
• te gaan ontdekken wat bij hen hoort, wat bij hen past.
• weer vanuit vertrouwen en volle overtuiging in eigen kracht te durven gaan staan.
• via teruggevonden passie en eigenheid talenten te kunnen gaan laten leven.
• de verworven zelfredzaamheid verder uit te bouwen, weer te willen groeien en bloeien
met een drive vanuit creatief denken.
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan zoekt Welzien, samen met het kind/jongere en ouders, naar een geschikte school om het kind/jongere terug te laten keren. Daarbij wordt gekeken naar de juiste plek en naar het juiste niveau.
Voor de jongeren die niet kunnen terugkeren in het onderwijs zoeken wij een juiste plek op de arbeidsmarkt, waarbij gekeken wordt naar de capaciteit van deze jongeren.
Met bovenstaand doel helpen wij scholen hun zorgplicht uit te voeren, het zogenaamde ont-zorgen.

Een vader vertelt:
‘Samen met het Samenwerkingsverband zijn we in januari helaas tot de conclusie moeten komen dat terugkeer naar school onze zoon verder zou afbreken.
En dan…
Een kind thuis die wij als ouders steeds verder zien weg zakken. Wij kregen te horen dat wij als ouders de regie in het traject hadden en verantwoordelijk waren. Samen met vooral een extern traject en Samenwerkingsverband zijn we gaan zoeken naar een oplossing. Op aangeven van het samenwerkingsverband kwam Welzien in beeld bij ons. Er kwam een gesprek met Welzien. Hier was er meteen een klik tussen de begeleiders daar en en onze zoon. Voor het eerst hebben wij en onze zoon de ervaring om op de juiste plek terecht te zijn gekomen, hadden we maar eerder wetenschap gehad van deze plek. Het begrip voor onze zoon, voor ons gezin. De herkenning en het geloof in het kind. De gelijkgestemden die onze zoon daar ontmoette. Voor het eerst in jaren is er een plek waar hij zich begrepen voelt. In de minimale tijd dat hij daar is, laat hij een enorme groei zien. Onder andere de dingen die hij bij een extern traject heeft geleerd, kan hij hier in een omgeving toepassen waar hij zich (voor het eerst sinds heel lang) veilig voelt. Deze kwaliteit van ECHTE ZORG voor en om het kind hebben wij nog niet eerder mogen ervaren. Vanuit diverse betrokken partijen (waaronder Samenwerkingsverband, Leerplicht en de schoolarts) is ook aangegeven dat de inzet van Welzien effectief is voor onze zoon om de stap naar onderwijs weer te kunnen maken.’