Specialistische zorg, dagbesteding en expertise in nieuwe onderwijsbehoeften.

Welzien stimuleert je om weer moedig te durven zijn!

Welzien werkt met 3 fases:
1. Wenfase – wennen en herstellen.
2. Activeringsfase – activeren, motiveren en inspireren.
3. Werken aan terugkeer naar school – weer verbinden met de (nieuwe) school.

Doel: zelfredzaam weer terug naar school op de juiste plek en op het juiste niveau.

cropped-schommel-1-1.jpeg