Specialistische zorg, dagbesteding en expertise in nieuwe onderwijsbehoeften.


‘Andersdenkend’ en vastgelopen in het onderwijs?

Welzien biedt uitkomst!

Wij zijn een dagbesteding voor kinderen/jongeren tussen 6 en 23 jaar die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs. Hierbij richten wij ons op de specifieke doelgroep ‘anders-denkende’ met hoog-ontwikkelings-potentieel: De -CREATIEF- begaafden!

We bieden deze kinderen/jongeren een rustige, welkome plek en vooral een veilige omgeving. Wij geven ze een ‘time-out’, waardoor zij weer tot zichzelf kunnen komen en in hun eigen kracht kunnen gaan staan.
Ons doel is altijd om de kinderen/jongeren weer zelfredzaam terug te brengen naar school. Op het juiste moment, in het juiste tempo, op de juiste plek en het juiste niveau. En als dat niet lukt, gaan we op zoek naar een andere passende plek.
Hiervoor werken wij onder andere samen met , eigentijdse betrokken initiatieven, scholen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders.

In het tijdschrift “Talent”:

Wat doet Welzien?
Welzien stimuleert je om weer moedig te durven zijn!
Welzien levert creatieve dagbesteding en specialistische zorg aan vastgelopen jongeren.

Vanuit inspiratie door onder andere de visie die Novilo en Feniks-Talent uitdragen en vanuit mijn eigen-ervaringen is de visie van Welzien ontstaan en opgericht.
We zijn een creatieve en uitdagende dagbesteding voor “andersdenkende” / “hoogbewuste” (hoog-ontwikkelings-potentiele) kinderen/jongeren die zijn vastgelopen binnen het onderwijs in het Rijk van Nijmegen of daarbuiten.

Hoe werkt Welzien?
We werken met 3 fases

1. Wenfase: wennen en herstellen.

2. Activeringsfase: – activeren, motiveren en inspireren.

3. Werken aan terugkeer naar school: – weer verbinden met de (nieuwe) school.

Doel: zelfredzaam weer terug naar school op de juiste plek en op het juiste niveau.

De dagbesteding:
Het doel van de dagbesteding is om de jongeren weer moed te laten vinden om:
• te gaan ontdekken wat bij hen hoort, wat bij hen past.
• weer vanuit vertrouwen en volle overtuiging in eigen kracht te durven gaan staan.
• via teruggevonden passie en eigenheid talenten te kunnen gaan laten leven.
• de verworven zelfredzaamheid verder uit te bouwen, weer te willen groeien en bloeien
met een drive vanuit creatief denken.

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan zoekt Welzien, samen met het kind/jongere en ouders, naar een geschikte school om het kind/jongere terug te laten keren. Daarbij wordt gekeken naar de juiste plek en naar het juiste niveau.
Voor de jongeren die niet kunnen terugkeren in het onderwijs zoeken wij een juiste plek op de arbeidsmarkt, waarbij gekeken wordt naar de capaciteit van deze jongeren.

Met bovenstaand doel helpen wij scholen hun zorgplicht uit te voeren, het zogenaamde ont-zorgen.

Een vader vertelt:
‘Samen met het Samenwerkingsverband zijn we in januari helaas tot de conclusie moeten komen dat terugkeer naar school onze zoon verder zou afbreken.
En dan…
Een kind thuis die wij als ouders steeds verder zien weg zakken. Wij kregen te horen dat wij als ouders de regie in het traject hadden en verantwoordelijk waren. Samen met vooral een extern traject en Samenwerkingsverband zijn we gaan zoeken naar een oplossing. Op aangeven van het samenwerkingsverband kwam Welzien in beeld bij ons. Er kwam een gesprek met Welzien. Hier was er meteen een klik tussen de begeleiders daar en en onze zoon. Voor het eerst hebben wij en onze zoon de ervaring om op de juiste plek terecht te zijn gekomen, hadden we maar eerder wetenschap gehad van deze plek. Het begrip voor onze zoon, voor ons gezin. De herkenning en het geloof in het kind. De gelijkgestemden die onze zoon daar ontmoette. Voor het eerst in jaren is er een plek waar hij zich begrepen voelt. In de minimale tijd dat hij daar is, laat hij een enorme groei zien. Onder andere de dingen die hij bij een extern traject heeft geleerd, kan hij hier in een omgeving toepassen waar hij zich (voor het eerst sinds heel lang) veilig voelt. Deze kwaliteit van ECHTE ZORG voor en om het kind hebben wij nog niet eerder mogen ervaren. Vanuit diverse betrokken partijen (waaronder Samenwerkingsverband, Leerplicht en de schoolarts) is ook aangegeven dat de inzet van Welzien effectief is voor onze zoon om de stap naar onderwijs weer te kunnen maken.’